Estä saapuvat puhelut Microsoft Teamsissa - Microsoft Teams (2023)

 • Artikla
 • Pätee:
  Microsoft Teams

Microsoft Calling Plans, Direct Routing ja Operator Yhdistä kaikki tuet, jotka estävät saapuvat puhelut yleisestä puhelinverkosta (PSTN). Tämän ominaisuuden avulla järjestelmänvalvoja voi määrittää luettelon numeromalleista ja poikkeuksista vuokralaisen maailmanlaajuisella tasolla, jotta jokaisen vuokralaiselle saapuvan PSTN-puhelun soittajan tunnus voidaan tarkistaa luettelosta vastaavuuden varalta. Jos osuma syntyy, saapuva puhelu hylätään.

Tämä saapuvien puhelujen estotoiminto toimii vain saapuvissa puheluissa, jotka tulevat PSTN:stä ja toimii vain vuokraajan maailmanlaajuisella tasolla. Yksittäiset Teams-käyttäjät eivät voi muokata tätä luetteloa. Teams-asiakasohjelma sallii yksittäisten käyttäjien estää PSTN-puhelut. Katso lisätietoja siitä, kuinka loppukäyttäjäsi voivat ottaa käyttöön puhelun estonHallinnoi puheluasetuksia Teamsissa.

Huomautus

Estetyt soittajat voivat käyttäytyä hieman eri tavalla, kun heidät on estetty. Toiminta perustuu siihen, kuinka estetyn soittajan operaattori käsittelee ilmoituksen siitä, että puhelua ei sallita loppuunsaattaa. Esimerkkejä voivat olla operaattorin viesti, jossa todetaan, että puhelua ei voida suorittaa soitettuna, tai puhelun katkaiseminen.

Huomaa, että tällä hetkellä ei ole mahdollista hallita puhelujen estoa Teamsin hallintakeskuksen avulla.

Hallitse puhelujen estoa PowerShellin avulla

Puhelun eston hallitsemiseksi sinun on määritettävä yksi tai useampi numeromalli puhelujen estämistä varten, määritettävä poikkeuksia numeromalleihin ja otettava käyttöön puhelunestoominaisuus.

(Video) How to Share Screen Microsoft Teams for iPad

Numerolohkokuviot määritellään säännöllisiksi lausekkeiksi. Lausekkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä - luettelossa ensimmäinen osuma kaava johtaa puhelun estoon. Uusi numero tai kuvio, joka on lisätty tai poistettu estettyjen soittajien luettelosta, voi kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin kuvio aktivoituu.

Ota puhelun estotoiminto käyttöön

Voit tarkastella ja aktivoida puhelunestoominaisuuden käyttämälläSaada-jaSet-CsTenantBlockingCallingNumbersTeams PowerShell Module -cmdletit.

 • Get-CsTenantBlockedCallingNumberspalauttaa saapuvan lohkon numeromallit ja saapuvien vapautettujen numeromallien parametrit globaalille estettyjen numeroiden luettelolle. Tämä cmdlet palauttaa myös, onko esto otettu käyttöön (tosi vai epätosi).

 • Set-CsTenantBlockedCallingNumbersvoit määrittää, otetaanko maailmanlaajuiset vuokralaisen estetyt puhelut käyttöön vai pois käytöstä vuokraajatasolla.

Hallitse lohkonumeromalleja

Voit hallita numeromalleja käyttämälläUusi-,Saada-,Aseta-,Testata-, jaRemove-CsInboundBlockedNumberPatternTeams PowerShell Module -cmdletit.

 • Get-CsInboundBlockedNumberPatternpalauttaa luettelon kaikista vuokralaisluetteloon lisätyistä estetyistä numeromalleista, mukaan lukien Nimi, Kuvaus, Käytössä (tosi/epätosi) ja Pattern.

 • New-CsInboundBlockedNumberPatternlisää estetyn numeromallin vuokraajaluetteloon.

 • Remove-CsInboundBlockedNumberPatternpoistaa estetyn numeromallin vuokraajaluettelosta.

 • Set-CsInboundBlockedNumberPatternmuuttaa yhtä tai useampaa vuokraajaluettelon estetyn numeromallin parametria.

  (Video) How to Share Screen Microsoft Teams for iPhone

 • Test-CsInboundBlockedNumberPatterntestaa, estetäänkö puhelut tietystä puhelinnumerosta.

Esimerkkejä

Estä numero

Seuraavassa esimerkissä vuokralaisen järjestelmänvalvoja haluaa estää kaikki puhelut, jotka tulevat numeroalueelta 1 (312) 555-0000 numeroon 1 (312) 555-9999. Numerokuvio luodaan niin, että sekä numerot alueella, joissa on +-etuliite, että numerot alueella, jossa ei ole +-etuliitettä, täsmäävät. Sinun ei tarvitse sisällyttää symboleita – ja () puhelinnumeroihin, koska järjestelmä poistaa nämä symbolit ennen täsmäämistä. Ota numerokuvio käyttöön asettamallaKäytössäparametrin arvoksi True. Voit poistaa tämän tietyn numeromallin käytöstä asettamalla parametrin arvoksi False.

Uusi-CsInboundBlockedNumberPattern -Nimi "BlockRange1" -Käytössä $True -Kuvaus "Block Contoso" -Kuva "^\+?1312555\d{4}$"

Seuraavassa esimerkissä vuokralaisen ylläpitäjä haluaa estää kaikki numerosta 1 (412) 555-1234 tulevat puhelut. Ota numerokuvio käyttöön painamallaKäytössäparametriksi on asetettu True.

Uusi-CsInboundBlockedNumberPattern -Nimi "BlockNumber1" -Käytössä $True -Kuvaus "Block Fabrikam" -Kuva "^\+?14125551234$"

Uuden kuvion luominen lisää kuvion oletusarvoisesti käytössä. Kuvaus on valinnainen kenttä lisätietoja varten.

Suosittelemme, että annat merkityksellisen nimen, jotta ymmärrät helposti, miksi kuvio lisättiin. Jos haluat estää roskapostinumerot, harkitse säännön nimeämistä samalle numeromallille ja lisää kuvaukseen tarvittaessa lisätietoja.

Kuviot täsmäytetään käyttämällä säännöllisiä lausekkeita (Regex). Katso lisätietojaRegexin käyttö.

Varaa replikointiin aikaa ennen testausta ja validointia.

Salli numero

Voit sallia numeroon soittamisen poistamalla estetyn numeromallin. Seuraavassa esimerkissä vuokralaisen järjestelmänvalvoja haluaa sallia numeron 1 (412) 555-1234 soittaa uudelleen.

Remove-CsInboundBlockedNumberPattern -Identiteetti "BlockNumber1"

Jos henkilöllisyys ei ole tiedossa, käytäGet-CsInboundBlockedNumberPatterncmdlet löytääksesi ensin oikean mallin ja kirjataksesi henkilöllisyyden. Suorita sittenRemove-CsInboundBlockedNumberPatterncmdlet ja välitä sopiva identiteettiarvo.

(Video) How To Share Screen Microsoft Teams For Android

Varaa replikointiin aikaa ennen testausta ja validointia.

Katso kaikki numeromallit

Seuraava cmdlet palauttaa luettelon kaikista vuokralaiselle syötetyistä estetyistä numeroista:

Get-CsInboundBlockedNumberPattern

Käytä sisäänrakennettuja PowerShell-suodatusominaisuuksia palautettujen arvojen jäsentämiseen tarpeen mukaan.

Testaa, onko numero estetty

Voit tarkistaa, onko numero estetty vuokraajassa, käyttämälläTest-CsInboundBlockedNumberPatterncmdlet.

ThePuhelinnumeroparametri on pakollinen, ja sen tulee olla numeerinen merkkijono ilman lisämerkkejä, kuten +, - tai (). Tuloksena olevaIsNumberBlockedparametri palauttaa arvon True, jos numero on estetty vuokraajassa; parametri palauttaa arvon False, jos sitä ei ole estetty.

Seuraavissa esimerkeissä voit nähdä, että puhelinnumero 1 (312) 555-8884 on estetty, koska se on yllä olevalla estoalueella. Puhelinnumero 1 (312) 555-8883 on sallittu alla luodun poikkeuksen perusteella.

Test-CsInboundBlockedNumberPattern -PhoneNumber 13125558884RunspaceId : 09537e45-6f0c-4001-8b85-a79002707b0chttpStatusCode : NoContentIsNumberBestuerC:TrueBlocku ttern -Puhelinnumero 13125558883RunspaceId : 09537e45-6f0c-4001-8b85-a79002707b0chttpStatusCode : NoContentIsNumberBlocked : FalseerrorMessage :

Hallitse numeropoikkeuksia

Voit lisätä poikkeuksia estettyihin numeromalleihin käyttämälläUusi-,Saada-,Aseta-, jaRemove-CsInboundExemptNumberPatterncmdletit.

 • New-CsInboundExemptNumberPatternlisää numeropoikkeusmallin vuokraajaluetteloon.

 • Get-CsInboundExemptNumberPatternpalauttaa luettelon kaikista vuokralaisluetteloon lisätyistä numeropoikkeusmalleista.

  (Video) Maksuttoman Teamsin käyttöönotto ja perustoiminnot

 • Set-CsInboundExemptNumberPatternmuuttaa yhtä tai useampaa parametria numeropoikkeusmalliksi vuokraajaluettelossa.

 • Remove-CsInboundExemptNumberPatternpoistaa numeropoikkeusmallin vuokralaisten luettelosta.

Esimerkkejä

Lisää numeropoikkeus

Seuraavassa esimerkissä vuokralaisen ylläpitäjä haluaa sallia puhelinnumeroiden 1 (312) 555-8882 ja 1 (312) 555-8883 soittamisen vuokralaiselle, vaikka nämä kaksi puhelinnumeroa olisivat estoalueella. yllä olevassa esimerkissä. Tämän mahdollistamiseksi luodaan uusi numeropoikkeusmalli seuraavasti:

Uusi-CsInboundExemptNumberPattern -Identiteetti "AllowContoso1" -Kaava "^\+?1312555888[2|3]$" -Kuvaus "Salli Contoso Helpdesk" -Käytössä $True

Ota numerokuvio käyttöön painamallaKäytössäparametriksi on asetettu True. Voit poistaa tämän tietyn numeromallin käytöstä asettamalla parametrin arvoksi False.

Näytä kaikki numeropoikkeukset

Tässä esimerkissäIdentiteettiparametri on valinnainen. JosIdentiteettiparametria ei ole määritetty, tämä cmdlet palauttaa luettelon kaikista vuokralaiselle syötetyistä numeropoikkeusmalleista.

Get-CsInboundExemptNumberPattern -Identity 
Get-CsInboundExemptNumberPattern

Muokkaa numeropoikkeusta

TheSet-CsInboundExemptNumberPatterncmdletillä voit muokata yhtä tai useampaa parametria tietylle numeromallin identiteetille. Tässä esimerkissäIdentiteettiparametri vaaditaan.

Set-CsInboundExemptNumberPattern -Identiteetti -Käytössä -Kuvaus -Kuva 
Set-CsInboundExemptNumberPattern -Identiteetti "AllowContoso1" -Käytössä $False

Poista numeropoikkeus

TheRemove-CsInboundExemptNumberPatterncmdlet poistaa annetun numeromallin vuokraajaluettelosta. Tässä esimerkissäIdentiteettiparametri vaaditaan.

Jos henkilöllisyys ei ole tiedossa, käytäGet-CsInboundExemptNumberPatterncmdlet löytääksesi ensin oikean mallin ja kirjataksesi henkilöllisyyden. Suorita sittenRemove-CsInboundExemptNumberPatterncmdlet ja välitä sopiva identiteettiarvo. Varaa replikointiin aikaa ennen testausta ja validointia.

Remove-CsInboundExemptNumberPattern -Identity 
Remove-CsInboundExemptNumberPattern -Identiteetti "AllowContoso1"

Regexin käyttö

Soittajien eston kuvion sovitus tehdään Regexillä. Verkosta on saatavilla useita työkaluja, jotka auttavat vahvistamaan Regex-mallin vastaavuuden. Jos Regex-mallit eivät ole sinulle tuttuja, suosittelemme, että käytät aikaa perusasioiden perehtymiseen. Varmista, että saat odotetut tulokset, käyttämällä työkalua kaavojen vastaavuuksien tarkistamiseen, ennen kuin lisäät uusia estettyjen numeroiden vastaavuuksia vuokralaisellesi.

(Video) IMOO WATCH PHONE Z6: Things To Know // Imoo Z6 Real Life Review

FAQs

What is the purpose of Microsoft Teams? ›

Microsoft Teams is the ultimate messaging app for your organization—a workspace for real-time collaboration and communication, meetings, file and app sharing, and even the occasional emoji! All in one place, all in the open, all accessible to everyone.

Why is my Teams not working? ›

Microsoft Teams may fail to load on your computer if there is an issue on the server side. Hence, it's a good idea to check Microsoft Teams' service status before troubleshooting the Teams app. Head to the Microsoft service status page and check if Teams' servers are operational.

How do I connect to Microsoft Teams? ›

Sign in and get started with Teams
 1. Start Teams. In Windows, click Start. > Microsoft Teams. On Mac, go to the Applications folder and click Microsoft Teams. On mobile, tap the Teams icon.
 2. Sign in with your Microsoft 365 username and password.

How do I use Microsoft Teams for the first time? ›

Sign in to Microsoft Teams (free) for the first time with an existing Microsoft account
 1. Open the Teams app.
 2. Select Get started.
 3. Enter your email address or phone number and select Next.
 4. Enter your password or verification code and select Sign in.

Do I need Microsoft Teams on my computer to use it? ›

You don't need to install the Teams app to join the meeting. If you join the meeting on your browser, Microsoft Edge or Google Chrome both work.

Can someone without Teams join a Teams meeting? ›

You can join a Teams meeting anytime, from any device, whether or not you have a Teams account. If you don't have an account, follow these steps to join as a guest. 1. Go to the meeting invite and select Join Microsoft Teams Meeting.

What are the advantages and disadvantages of Microsoft Teams? ›

The Pros and Cons of Microsoft Teams
 • Pro 1: Increased Focus on Work.
 • Pro 2: Increased Team Productivity.
 • Pro 3: Easy Implementation.
 • Con 1: Confusing File Structures.
 • Con 2: Different Online Meeting Experience.
 • Con 3: Limited Flexibility.

Is using Microsoft Teams easy? ›

Available on both Android, Windows, and iOS, Teams provides a simple and easy-to-use app that allows you to chat with your team via text, have a voice conversation, or have a video meeting. These mobile versions are extremely popular in today's technological workspaces and are must-haves for Teams users in 2023.

What are the disadvantages of Teams? ›

19 disadvantages of working as a team
 • Not everyone contributes equally. ...
 • Leaders might not recognize individual contributions. ...
 • Some personalities are challenging to work with. ...
 • You might not like others' ideas. ...
 • Others might not like your ideas. ...
 • It can be difficult to share your opinion. ...
 • You have to accommodate others' timelines.
Sep 30, 2022

Is Microsoft Teams a video call? ›

Seamlessly transition from remote work to the office (or anywhere in between) with the free version of Microsoft Teams.

Videos

1. 30 Ultimate Windows 10 Tips and Tricks for 2020
(Sele Training)
2. Securing Android from any unauthorized individual or criminal
(TechsavvyProductions)
3. CS50 2015 - Week 10
(CS50)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 16/11/2023

Views: 6111

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.